Klachtenbehandeling eckg

Waarschijnlijk bent u op onze website terecht gekomen, omdat u een klacht heeft over een organisatie die zorg aan u of een naaste verleent. Op deze website leest u hoe u een klacht in kunt dienen.

U heeft diverse mogelijkheden om contact te leggen met onze klachtencoördinator. Ze geeft u advies over de behandeling van klachten en verwijst u door naar de juiste persoon.

Wanneer kunt u een klacht bij ons indienen?

U kunt een klacht bij ons indienen wanneer de organisatie waar u zorg van krijgt bij ons aangesloten is.

Ze kunnen aangesloten zijn bij een  klachtenfunctionaris en/of onze klachtencommissie.

Wie kan een klacht bij ons indienen?

  • Clienten die zorg ontvangen
  • Gemachtigde betrokkene (u machtigt een familielid)
  • Wettelijk vertegenwoordigers
  • Nabestaande(n)
 
 

Bescherming van uw gegevens

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dit kunt u zien aan het groene slotje in de adresbalk.

Dit betekent dat uw gegevens die u via de website verstuurt beveiligd verzonden worden.

Lees ook ons privacystatement

Hoe werkt het

Waarschijnlijk bent u op onze website terecht gekomen, omdat u een klacht heeft over een organisatie die zorg aan u of een naaste verleent.

Hoe kunt u een klacht indienen

Wij bieden diverse mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Via het online klachtenformulier

Via de e-mail: klachtenbehandeling@eckg-jd.nl

Per post naar Houtschans 8, 2352 CG, Leiderdorp

Waar komt uw klacht terecht

Uw klacht komt in eerste instantie binnen bij onze klachtencoördinator, Ankie Duimel.

De klachtencoördinator zorgt voor de eerste opvang van klachten en verwijst u naar de juiste persoon.

Ze kijkt ook direct of de organisatie diensten bij ons afneemt. Zo niet, dan wordt u geholpen om na te gaan bij wie u wel moet zijn.

Werkwijze bemiddeling klachtenfunctionaris

Een klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de zorgorganisatie. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en probeert ervoor te zorgen dat u er samen uit komt.

De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over de klacht. De organisatie moet binnen zes weken een schriftelijke reactie op uw klacht geven.

Werkwijze klachtencommissie

De commissie bestaat minimaal uit drie personen. Een voorzitter, een jurist en een deskundige. Na ontvangst van uw klacht wordt gekeken of de commissie bevoegd is om uw klacht in behandeling te nemen.

De ambtelijk secretaris verzorgt de correspondentie tussen u en de organisatie. De commissie geeft wel een oordeel over de gegrondheid van een klacht.