Klachtenformulier

Met onderstaand formulier kunt u de klacht indienen bij het ECKG. De klachtencoördinator neemt binnen drie werkdagen contact op met u.

Samen met de klachtencoördinator kijkt u wat het vervolg wordt. Met u wordt besproken wat het doel van de klacht is en op basis daarvan krijgt u gericht advies. De klachtencoördinator kan u ook de juiste klachtenregeling toesturen.

Het formulier wordt via een beveiligde verbinding verzonden.

Wat is uw klacht? Wat wilt u bereiken met het indienen van de klacht?