klachtenbehandeling
nvm-mondhygiënisten

Wanneer uw behandelend mondhygiënist lid is van NVM-Mondhygiënisten valt deze zorgverlener onder de klachtenregeling van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Wij zijn een onafhankelijke partij en ondersteunen zowel de patiënt als organisatie bij het vinden van een oplossing. Dit betekent dat we onpartijdig zijn en proberen te bemiddelen bij klachten. 

Op deze pagina leest u meer over de wijze waarop wij klachten behandelen en hoe u contact met ons kunt krijgen. Onze werkwijze ligt vast in de klachtenregeling die u hieronder ook kunt downloaden.

Klachtfolder met formulier – mondhygienisten
Klik hier om via het klachtenformulier een klacht in te dienen
Onderaan de pagina kunt u een vraag indienen via ons contactformulier

Een klacht indienen

Hoe kunt u een klacht indienen

Wij bieden diverse mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Via het online klachtenformulier onderaan de website

Via de e-mail naar klachtenbehandeling@eckg-jd.nl

Per post naar Houtschans 8, 2352 CG, Leiderdorp

Komt u er niet uit? Dan kunt u bellen naar het telefoonnummer 023-7001210

Download klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar komt uw klacht terecht

Uw klacht komt in eerste instantie binnen bij het secretariaat.

De klachtencoördinator zorgt voor de eerste opvang van klachten en kijkt samen met u wat er nodig is om de klacht op te lossen.

Wanneer het in overleg met u en de behandelend mondhygiënist lukt om er uit te komen sluiten we de klacht af.

Indien nodig kan er een klachtenfunctionaris ingezet worden. De klachtenfunctionaris plant een bemiddelingsgesprek met u en de behandelend mondhygiënist in.

Werkwijze bemiddeling klachtenfunctionaris

Een klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de behandelend mondhygiënist. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en probeert ervoor te zorgen dat u er samen uit komt.

De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over de klacht. De behandelend mondhygiënist moet binnen zes weken een schriftelijke reactie op uw klacht geven.
 

Registreren van gegevens en uw privacy

Welke gegevens registreren wij en waarom?

Als u een klacht indient deelt u vaak gevoelige informatie. Soms is dit nodig om een beeld van de klacht te krijgen met de andere partij in gesprek te kunnen gaan. Hiernaast verzamelen we algemene informatie zodat we contact met u op kunnen nemen. Dit wordt via een SSL verbinding verzonden. Dat betekent dat het versleuteld naar ons verzonden wordt. U kunt aan het groene slot voor het webadres.

We vragen u ook om kort op te schrijven wat uw klacht inhoudt, zodat we voordat we contact met u opnemen weten waar het over gaat. U hoeft hiernaast nog niet in te vullen om welke organisatie het gaat.

Wanneer we samen met u de klacht gaan behandelen, bewaren wij het dossier twee jaar. Uw e-mails worden toegevoegd aan een klachtendossier in onze beveiligde omgeving en worden verwijderd uit onze e-mailbox. Uw klachtenformulier komt binnen op een centraal e-mailadres en alleen via dit e-mailadres wordt gecorrespondeerd met u.

Alle informatie die we verzamelen heeft als doel de inhoud van uw klacht goed te behandelen. Informatie die niet relevant is, wordt direct vernietigd. U heeft zelf ook continu inzage in het klachtendossier.

Download ons privacyreglement

Formulier contact